Laatste week: inschrijven Hartmans Netwerk 2016 – 2018

Jelle RinzemaWerving0 Comments

Het Hartmans Netwerk werft met verve en doet dat niet lang meer. De inschrijving voor de lidmaatschappen 2016 – 2018 sluit op 1 december 2015. Ben je geïnteresseerd in het Hartmans Netwerk? Dan is treuzelen per definitie niet jouw stijl. We zoeken jonge, ambitieuze en vernieuwende ambtenaren die minimaal twee jaar werkzaam zijn bij een decentrale overheid. We verwachten een duidelijke visie op de ontwikkeling van het openbaar bestuur en een actieve rol op dat gebied binnen jouw organisatie, maar ook voldoende invloed en lef om binnen de tijd die je nog hebt tussen nu en 18 december (de sluitingsdatum voor het aanleveren van de stukken) een gemotiveerde aanbevelingsbrief te bemachtigen van het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders, het college van Gedeputeerde Staten of het college van dijkgraaf en heemraden. Een uitdaging, maar voor jou geen probleem. Toch?

Je krijgt gelukkig een hoop terug voor je inspanningen: zes levendige, inspirerende en leerzame een- of tweedaagse bijeenkomsten per jaar, georganiseerd door je collega-leden. Je boort een netwerk vol vernieuwingsdrift aan, en de alumni van het Hartmans Netwerk zijn inmiddels uitgevlogen naar schitterende posities binnen (of buiten) het openbaar bestuur.

Meer informatie is hier en hier te vinden. Tot 1 december inschrijven en tot 18 december de stukken aanleveren. Aan de slag!

Reageer op dit artikel