Jaarverslag 2015

Jelle RinzemaJaarplannen, Nieuwsberichten

Introductie

Het jaarverslag van het Hartmans Netwerk wordt, zulks is de immense verrassing, jaarlijks opgesteld. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het dagelijks bestuur, waarover later meer. Om kostbare beeldschermruimte te besparen en onze lezers te behoeden voor kramp in de vinger die het scrollwieltje bedient is het jaarverslag opgedeeld in vier delen met elk enkele tabbladen.

1. Hartmans Netwerk

De actieve kern van Hartmans Netwerk bestaat uit een selecte groep van ongeveer 20 young professionals met hart voor de publieke zaak. Leden zijn tussen de 25 en 32 jaar en hebben hun hart verpand aan het publieke domein. Zij leren met en van elkaar tijdens bijeenkomsten die ze zelf organiseren rondom thema’s uit de actualiteit. Dat levert veel op: enthousiasme, inspiratie, nieuwe ideeën en een netwerk waar ze altijd op kunnen terugvallen. Een Hartmanner is drie jaar actief lid. Zij blijven daarna verbonden met het brede netwerk als alumni. Alumni komen jaarlijks bij elkaar op de slotbijeenkomst in december. Daarnaast leveren zij onderwerpen en sprekers voor de voor- en najaarscongressen en vragen zij ook aan de huidige leden om mee te denken over actuele vraagstukken.

Het bestuur van het Hartmans Netwerk bestond in 2015 uit de volgende leden:

Rosanna Stokes Voorzitter
Meindert Slagt Penningmeester
Wessel Landman Secretaris
4. Harvard Scholarship

In 2015 is Simone Adekoya een week naar Harvard geweest, ze heeft daar een cursus over leiderschap gevolgd. Tijdens de slotbijeenkomst van 2015 heeft zij over haar ervaringen verteld. Een belangrijke les was dat het tijdens een presentatie belangrijk is om verbinding te maken met je luisteraars, ieder woord te laten tellen en stiltes toe te staan. Verder gaf ze aan dat leiderschap meer is dan een positie in management. Management betekent: visie, bescherming en orde. Leiderschap betekent daarentegen: observatie, interpretatie en interventie. Hoeveel je niet zonder managementpositie kunt, is de manier waarop je leiderschap uitoefent zeer belangrijk. In je rol al leider is het cruciaal dat je af en toe van een afstand toekijkt, maar dat je er af en toe ook tussen staat (je wisselt tussen de dansvloer en het balkon) en gaat daarbij van interventie naar interventie. De belangrijkste les die Simone geleerd heeft is dat je soms juist even stil moet staan: ‘just sit in it’, om te bezinnen, verwonderen en te wachten tot het juiste moment. Veel huidige leden van Hartmans netwerk zijn zeker geïnspireerd door Simone.