Blog Herman Sietsma: Hartmans Netwerk – 20 jaar kwaliteit in het openbaar bestuur

Jelle RinzemaGastartikel0 Comments

In Amerongen werd afgelopen vrijdag 9 december het 20-jarig lustrum gevierd van Hartmans Netwerk. De naam verwijst naar de voormalig gemeentesecretaris van Goes die zich de scholing van jonge ambtenaren  aantrok. Hij startte met het Hartmans Tijdschrift, waarin met vragen en antwoorden  de bestuurspraktijk in beeld werd gebracht. Zijn zoon, griffier van Zeeland, liet een nalatenschap na die momenteel wordt beheerd door de Stichting Fonds Hartman met een vergelijkbaar doel als destijds: vorming en opleiding van jonge ambtenaren.

Een 20-tal jonge en geselecteerde werkers in het publieke domein vormen het netwerk en zij bekwamen zich door middel van klassieke en moderne werkvormen in de kwaliteit van het openbaar bestuur. Als er ruimte is voor nieuwe kandidaten wordt daartoe via de gemeentesecretarissen gelegenheid geboden; na een stevige selectie wordt duidelijk wie tot het netwerk mag toetreden.

Tijdens de jubileum-bijeenkomst stond als thema centraal de ontwikkeling van ons openbaar bestuur in de richting van de doe-democratie en de gevolgen hiervan voor politiek en bestuur. Gedeputeerde Markink (Gelderland), burgemeester Blase (Vlaardingen), burgemeester Buijs (Boxtel) en bestuurder Rijnland Jeroen Haan (waterschap) gaven hun visies en ervaringen.

Dit artikel wordt vervolgd op de website van Herman Sietsma.

Reageer op dit artikel