Wat als?

Joris BiermanNieuwsberichten0 Comments

De toekomst voorspellen is lastig, zo niet ondoenlijk. Toch doen we het vaak, en gaan we bij voorspellingen vaak uit van een optimistisch toekomstbeeld. Andere mogelijke uitkomsten laten we liever buiten beschouwing. 

En dat terwijl er ontzettend veel onzekerheden zijn die de koers van de toekomst bepalen. Onze invloed op deze ontwikkelingen of gebeurtenissen is beperkt, maar de impact daarvan op onze eigen organisatie en beleidsterreinen is groot. 

Wie voorbereid wil zijn op de toekomst, moet daarom oog hebben voor verschillende scenario’s. Als verschillende scenario’s in beeld zijn, kunnen mensen in de organisatie beter doordachte beslissingen nemen. 

Een wedstrijdzeiler maakt de meeste kans op een overwinning als hij van tevoren heeft nagedacht over uiteenlopende mogelijkheden die tijdens de race kunnen plaatsvinden. Wat als ik in een mistbank terechtkom? Wat als er een storm opkomt? 

Onder begeleiding van Paul de Ruijter en Stuart van den Bos hebben we tijdens het slotcongres van 2019 een aantal mogelijke scenario’s ontwikkeld voor ondermijnende criminaliteit in Nederland. We benoemden een aantal relevante trends die momenteel zichtbaar zijn. 

Van een aantal van deze trends is het zeer aannemelijk dat ze in de toekomst toenemen, zoals cybercrime en ondermijning via social media. Van andere trends is het toekomstbeeld juist weer heel onzeker en kan nu niet worden voorspeld of deze trend in de nabije toekomst toe- of afneemt. Denk daarbij aan integriteitsschandalen in de politiek. 

Door onzekere trends op een zinvolle wijze aan elkaar te koppelen ontstonden een aantal uiteenlopende, complexe scenario’s. Vanuit ieders kennis, expertise en voorstellingsvermogen werden beelden toegevoegd aan deze scenario’s. Deze toekomstbeelden gaven weer inzicht in mogelijke oplossingen om met de geschetste ontwikkelingen om te gaan.  

Het werd duidelijk dat scenarioplanning geen doel op zich is. Het is vooral een methode om een vollediger beeld te krijgen van mogelijke kansen en risico’s in de toekomst en hoe je daar het best op in kan spelen.  

Als je wendbaar wil zijn voor de toekomst, stel jezelf dan altijd de vraag: wat als…?

Reageer op dit artikel