Hermanus HartmanDe naam Hartman is al meer dan een eeuw verbonden aan professionalisering van het openbaar bestuur.

Hermanus Gerardus Hartman jacz. werd in 1831 geboren te Breda en was onder andere gemeentesecretaris van Goes. Hij was de oprichter van het Hartmans Tijdschrift, dat zo’n 100 jaar heeft bestaan. Het tijdschrift bood jonge mensen de mogelijkheid tot een geregelde oefening in de theorie en de praktijk van het openbaar bestuur. Iedere maand stelde de redactie een aantal vragen, die de abonnees beredeneerd moesten beantwoorden. Het beste antwoord werd afgedrukt en w
as natuurlijk een aanbeveling bij sollicitaties. Zijn enorme inspanningen om de kwaliteit van de gemeentelijk medewerkers te vergroten via het Tijdschrift zijn later overgenomen door zijn zoon, destijds griffier van de provincie Zeeland. Het fonds is uiteindelijk in 1934 gevormd uit de nalatenschap van deze laatste Hartman.

In 1934 werd de Stichting Fonds Hartman opgericht en konden studenten en jonge ambtenaren studiebeurzen via het fonds aanvragen. Eind jaren ’50 viel de noodzaak van dit soort beurzen weg toen de overheid voor studiefinanciering ging zorgen. De hoofdactiviteit van het fonds bestaat nu uit het faciliteren van twee studiekringen. De oudste, Hartmans studiekring, heeft inmiddels zo’n 100 jonge ambtenaren uit het hele land intensief met elkaar in contact gebracht. In 2009 heeft deze studiekring een Europese variant gekregen en is Hartmans Young Professionals for Europe (HYPE) gelanceerd. De beide kringen beschikken over adviesraden bestaande uit deskundige, prominente vertegenwoordigers vanuit relevante organisaties van en rond de overheid en de wetenschap. Met deze beide kringen is het Fonds weer springlevend.

In 2009 bestond het Fonds Hartman 75 jaar; het was toen 125 jaar geleden dat het legendarische Hartmans Tijdschrift is ontstaan en het was 12,5 jaar geleden dat Hartmans Studiekring werd opgericht, inmiddels Hartmans Netwerk. Daarenboven werd in 2009 HYPE gelanceerd, Hartmanskring van Young Professionals for Europe.

75 jaar Stichting Fonds Hartman, geschreven door Michel Ketelaars, biedt een prettig gedocumenteerde inkijk in de ontwikkeling van het lokaal bestuur en de toepassing van het bestuursrecht.