Het Hartmans Netwerk is opgericht door (en wordt gesteund door) de Stichting Fonds Hartman, een studiefonds dat oorspronkelijk in 1934 werd opgericht. De Stichting Fonds Hartman dankt haar vermogen aan een legaat van de heer Hartman junior. Hartman senior, ooit gemeentesecretaris in Goes, richtte in 1884 het Tijdschrift ter beoefening van het Administratief Recht op dat een belangrijke impuls gaf aan de vorming en opleiding van bestuursambtenaren. Tien jaar na de oprichting van het tijdschrift volgde Hartman junior, griffier van de Staten van Zeeland, zijn vader op als hoofdredacteur van het tijdschrift. Meer informatie over deze geschiedenis is hier te vinden.

Het tijdschrift bestaat intussen niet meer, maar in 1997 werd het Hartmans Netwerk (toen nog Hartmans Studiekring geheten) opgericht. Vervolgens ontstond in 2010 Hartman Young Professionals for Europe (HYPE), een netwerk gericht op het belang van Europa voor (lokale) overheden.

Hoewel beide netwerken onder de Stichting Fonds Hartman vallen, hebben ze ieder een eigen Raad van Advies. Onze Raad van Advies levert niet alleen inhoudelijke inbreng voor het Hartmans Netwerk, maar is ook betrokken bij de selectie van nieuwe leden en bij de selectie van de kandidaten die willen participeren aan het Hartman Harvard Scholarship.

De relaties tussen de Stichting Fonds Hartman, de Raad van Advies, Hartmans Netwerk en HYPE zijn weergegeven in het onderstaande organogram.

Organogram december 2015