In tijden van crisis wordt alles vloeibaar

Jelle RinzemaHartmansblogs0 Comments

Op weinig thema’s is het belang van interbestuurlijke samenwerking zo groot, als bij de opvang van asielzoekers. Gemeenten kregen vorig jaar te maken met een sterk verhoogde instroom van mensen die een dak boven hun hoofd nodig hadden. Met bussen tegelijk kwamen ze de gemeentegrenzen over, die in allerijl een sporthal hadden ingericht met stretchers. Tegelijkertijd kregen ze op het stadhuis te maken met een protesterende bevolking en hingen er varkens aan de bomen. Verder lezen...

Lef

Jelle RinzemaHartmansblogs0 Comments

Het beeld op de foto zal ons niet onbekend voorkomen. Met de komst van grote groepen vluchtelingen naar ons land blijft het niet bij beelden van humanitaire drama’s die zich afspelen langs de buitengrenzen van Europa. Achter de hekken van Viktor Orbán of in voor ons onbekende opvangkampen in Turkije en Libanon. Intrapersoonlijke- en publieke spanning tussen morele, juridische en democratische vraagstukken houden onze bestuurders en veel die werkzaam zijn voor het publiek belang wakker. De confrontatie die deze opgave oproept leidt breed in de samenleving tot reactie. Van welkomstcomités tot oproer en bedreiging van lokale bestuurders en gemeenteraden. Wat te doen met de komst van vluchtelingen naar ons dorp? Verder lezen...